6989444899 Τατοΐου 169, Αχαρνές tatoidogplayground@gmail.com
hero image
 
Εκπαίδευση σκύλων / Βασική Υπακοή
Tatoi Dog Playground - Εκπαίδευση σκύλων - Βασική Υπακοή - Agility - Πάρκο εκτόνωσης - Αχαρνές Αττική


 

Όλοι οι σκύλοι ανεξαρτήτως φυλής, μεγέθους, ηλικίας έχουν ανάγκη για εκπαίδευση!

Μέσω ενός προγράμματος ατομικών μαθημάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σκύλου ξεχωριστά αλλά και με τη συμμετοχή στα ομαδικά μαθήματα, σας μαθαίνουμε πώς να επικοινωνείτε σωστά με τον σκύλο σας και να “διαβάζετε” τις συμπεριφορές του.

Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τη δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης μεταξύ σας προετοιμάζοντας έναν όσο το δυνατόν περισσότερο υπάκουο και άνετο στα καθημερινά ερεθίσματα, “καλό πολίτη” σκύλο.