6989444899 Τατοΐου 169, Αχαρνές tatoidogplayground@gmail.com
hero image
 
Ομαδικά μαθήματα
Tatoi Dog Playground - Εκπαίδευση σκύλων - Βασική Υπακοή - Agility - Πάρκο εκτόνωσης - Αχαρνές Αττική 

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων εκπαίδευσης που ακολουθούμε στο Tatoi Dog Playground φαίνονται ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια των ομαδικών μας μαθημάτων! 
 

Τι να περιμένετε από τη συμμετοχή σας στα ομαδικά μας μαθήματα?

• Ενίσχυση των ήδη κεκτημένων γνώσεων του σκύλου σας σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον με ποικίλα ερεθίσματα
• Συναναστροφή με άλλους ιδιοκτήτες σκύλων και αρμονική συνεργασία μεταξύ σας 
• Ενδυνάμωση της σχέσης με τον σκύλο σας καθώς αφιερώνετε χρόνο σε μία ποιοτική ενασχόληση μαζί του 
• Προσομοίωση ρεαλιστικών καταστάσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στην καθημερινότητά σας