6989444899 Τατοΐου 169, Αχαρνές tatoidogplayground@gmail.com
hero image
 
Puppy School / Προεκπαίδευση κουταβιού
Tatoi Dog Playground - Εκπαίδευση σκύλων - Βασική Υπακοή - Agility - Πάρκο εκτόνωσης - Αχαρνές Αττική


 

Η εκπαίδευση ενός σκύλου ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα που υποδέχεστε το κουτάβι στο σπίτι σας. Πριν πάρετε το κουτάβι σας συμβουλευτείτε μας! "Το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν."
Ταυτόχρονα, η κοινωνικοποίηση του κουταβιού σας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και απαραίτητες διαδικασίες για την μετέπειτα εξέλιξή του! Γι αυτό και πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Στο Puppy School του Tatoi Dog Playground φροντίζουμε για την πρώτη επαφή του κουταβιού σας με τους εκπαιδευμένους και πλήρως ισορροπημένους σκύλους μας ώστε να αποκομίσει τις πιο θετικές πρώτες εμπειρίες και συμπεριφορές!
Τέλος, κύριος στόχος του προγράμματος προεκπαίδευσης που ακολουθούμε είναι το κουτάβι σας να αποκτήσει όλα τα πρώτα βασικά εφόδια για μία ομαλή αρχική συμβίωση μαζί σας.

Μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται:

  • η εκμάθηση τουαλέτας (potty training)
  • η εκμάθηση crate/box
  • η κοινωνικοποίηση με άλλα ζώα, καταστάσεις & ανθρώπους
  • η ανάπτυξη του food & play drive
  • η εξασφάλιση της συγκέντρωσης και υπομονής του
  • η εισαγωγή σε απλές εντολές